Industrie – Koelers


Gietstalen koeler deksel na het gritstralen

Gietijzeren koeler deksel na behandeling met "Brebaflake"

Waterkast met aansluitstukken na het gritstralen

Waterkast geheel inwendig behandeld met "Brebaflake"

Keerdeksel met keerschot na het gritstralen

Keerdeksel na behandeling met "Brebaflake"

Waterkast na behandeling met "Brebaflake"

Nieuwe pijpenplaat na behandeling met "Brebaflake"

Pijpenplaat tijdens uitvoering van werkzaamheden

Pijpenplaat na behandeling

Detail foto pijpenplaat na behandeling