Corrosie

Wat is corrosie?

Corrosie is een natuurlijk fenomeen en is niets anders dan het reageren van zuurstof met een metaal waardoor oxide ontstaat. De “officiële” definitie luidt: corrosie is een ongewenste aantasting van een materiaal ten gevolge van chemische of elektrochemische reacties met componenten uit de omgeving. Het woord corrosie komt uit het Latijn en betekent “verteren”. Alle metalen zijn in meer of mindere mate gevoelig voor corrosie.

Effecten van corrosie.

Corrosie leidt tot sterkteverlies van het metaal, omdat de corrosieproducten (oxiden en zouten) veel zwakker zijn dan het metaal. De corrosieproducten brokkelen af en de metalen delen worden dunner. Door dit proces kunnen er zelfs vrij snel pitvormingen ontstaan in metalen onderdelen. Deze pittingen kunnen er zelfs voor zorgen dat er gaten in het onderdeel ontstaan. De snelheid en de omvang van het corrosie proces is erg verschillende en sterk mede afhankelijk diverse factoren zoals o.a: de temperatuur , het medium, het potentiaal verschil tussen de verschillende metaalsoorten, de PH waarde.

Een bijkomend probleem is, dat de corrosieproducten een groter volume innemen dan de afname van het metaal.

Bij sommige metaal soorten van corrosie wordt een ondoordringbaar laagje metaaloxide gevormd, waardoor het corrosieproces wordt gestopt.
Indien dit oxide laagje wordt aangetast door b.v. een schurende werking (erosie) als gevolg van vaste deeltjes in het medium dan gaat het corrosie proces voort.
In de volksmond spreekt men van een aantal hoofdvormen van corrosie te weten: Galvanische Corrosie, Erosie & Cavitatie.

Hier volgen een paar voorbeelden van de gevolgen corrosie:

Bronzen pomphuis aangetast, de verschillende de natuurlijke oxide laag vertoond verschillende kleuren en het is goed zichtbaar dat er veel materiaal is aangetast en verdwenen.
Afbeelding 371

Bronzen waaier
IMG_2622

Pijpstuk inwendig gestraald piting
DSC00046

Inwendig deel koelerdeksel gestraald, pitting op heel groot deel van het oppervlak.
DSC00253

Meer info over corrosie vindt u op Wikipedia of corrosie.nl.