Industrie – Leidingen
T-stuk tijdens de behandeling met "Brebaflake V.E. " coating

T-stuk na de behandeling met "Brebaflake V.E."

T-stuk voor de behandeling

T-stuk na de behandeling met "Brebaflake V.E."

Bocht-stuk na het gritstralen

Bocht-stuk na de behandeling met "Brebaflake V.E."

Diverse leidingstukken na de behandeling met "Brebaflake V.E."

Diverse leidingstukken en terugslagkleppen voor de aanvang de werkzaamheden

Diverse leidingstukken na de behandeling met "Brebaflake V.E."